Akdeniz Cam
Lamine Cam

LAMİNE CAM

Lamine cam renkli veya renksiz özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır. Bu özelliği nedeniyle lamine güvenlik camı olarak kabul edilir. Lamine cam, bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önlemesi veya geciktirmesi açısından da doğru bir seçimdir. Laminasyon eğimli veya baş üstü camlamaların iç camları için standart ve tipik bir çözümdür. Lamine, yalıtım camı üniteleri (ISICAM®), renksiz, harmandan renkli, kaplamalı ve ısıl işlemli camlarla birlikte oluşturulabilir. Lamine cam, düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunması ve gürültü kontrolü açılarından da yararlıdır. Standart Lamine üretimi 0,38 mm kalınlıkla renksiz PVB ile yapılmaktadır. Ayrıca 0.76, 1.14, veya 1.52 mm kalınlıkla yapılabilir. Laminasyonda kullanılan cam/camlar temperli ise 1,52 mm kalınlıkla PVB kullanılmaktadır.

Akustik Camlar
Laminasyonda 0,76 mm yada 1,14 mm kalınlıkla "Akustik PVB" kullanılarak gürültü kontrol camı üretilmektedir. Gürültü kontrol camları ile "dıştaki" ile "içteki" gürültü "düzeyleri arasında 3-4 kat fark yaratmak mümkündür. 50 desibel gürültü yalıtımı sağlayabilen kombinasyonlar oluşturulabilmektedir.

Kurşun Geçirmez Camlar
Kurşun geçirmez ve kurşuna dayanıklı üniteler, can ve mal güvenliğine karşı saldırıların söz konusu olduğu yerlerde kullanılır. Kurşun geçirmez ve kurşuna dayanıklı camlar PVB veya polikarbonat ara katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerektiğinde cam plakalar temperli olarak da kullanılabilir.

Yangına Dayanıklı Camlar
Renksiz ve saydam olan bu camlar 30, 60, 90, 120 dk. süresince yangın alev ve dumanın bir taraftan diğerine geçişini engeller. Yangın süresince saydamlığını korur. İçte ve dışta kullanılabilir. UV'den etkilenmez.